شناسه : 18596414


شاعره شهرستان خاتم در پاسخ به پرسش رئیس جمهور در مورد « وظیفه ما بعد از توافق و لغو تحریم ها چیست » سروده ای را تقدیم کرده است.

وبلاگ جهان هستی نوشت:

شاعره شهرستان خاتم فاطمه یزدانی در پاسخ به پرسش رئیس جمهور در مورد « وظیفه ما بعد از توافق و لغو تحریم ها چیست » سروده ای را تقدیم کرده است.بعد از توافق باید از رهبر دفاع کرد
با دشمنی،با تفرقه باید وداع کرد

باید که استقلال کشور بیمه گردد                  مایوس،باید دشمن دیرینه گردد
باید که دنیا هیبت ما را ببیند                      شان و شکوه و شوکت ما را ببیند
باید ببیند غیرت شیران ما را                      صبر و یقین ملت ایران ما را
دیوار تحریم عاقبت گرچه ترک خورد           اما نباید نکته ها را از نظر برد
دشمن اگر در سر هوای رخنه دارد                با دوستان خود خیال فتنه دارد
باید که او را بر سر جایش نشانیم                  یا اینکه او را در یم خون می کشانیم
بعد از توافق فرصت بسیار باشد                     فرجام این برجام با ما یار باشد
تولید داخل گر دوباره جان بگیرد                    محصول خارج جلوه ای ارزان بگیرد
دستان ایرانی همیشه پر توان است                   در صحنه بین الملل او قهرمان است
تا مرغ همسایه برایت غاز باشد؟                    آیا دوباره فرصت پرواز باشد؟
خودباوری باید شعار تازه گردد                      نام وطن باید بلند آوازه گردد
ایران نگین خاتم کل جهان است                      نقش نگینش مهدی صاحب زمان است
سرباز آقا دائما چون کوه باشد                         مثل خمینی زمان نستوه باشد
باید صف یاران همیشه وصل باشد                    وحدت،شجاعت،همدلی یک اصل باشد