شناسه : 16607511


مرثیه ای برای جواد رفیعی، کارگری که با مرگی تلخ موقع کار در فولاد یزد کشته شد!

وبلاگ توفان یزد نوشت :

« بر اثر واکنش در کوره ذوب انفجار شدیدی رخ می دهد، که موج شدید انفجار باعث پرت شدن کارگر جان باخته شده و سپس مواد مذاب روی او ریخته و کارگر کاملا پودر می گرد »
خبر ساده است و کوتاه!
باز کارگر جوان دیگری در کارخانه فولاد یزد با مرگی تلخ و فجیع قربانی و اسیر خاک شد، و بازهم هیچکس نرفت تا آمار کشتار کارگران فولاد یزد را با دیگر کارخانه های فولاد مشابه مقایسه کند و دستگاههای کارخانه را بررسی نماید تا مشخص شود که این فولاد دسته چندمی است. امشب ضجه ها و ناله ها در خانه ای که مردش تلخ مرده پایانی ندارد، و فردا بجز داغداران همه این مرگ را همچون مرگ کارگران قبلی از یاد خواهند برد، و بازهم کارخانه فولاد با دستگاههای کهنه و رده خارج و قدیمی در راستای ثروتمند تر شدن مالکانش به کار ادامه خواهد، داد تا مرگ تلخ کارگر دیگری رقم بخورد.
بازهم بیکاران از سر ناچاری و با گرفتن حداقل حقوق ها تن به کار دادن در شرایط غیراستاندارد و با دستگاههای غیر استاندارد خواهند داد و باز این قصه ای که یک طرفش اشک و درد و رنج و تلاش است و یک طرفش ثروت و مکنت و قدرت همچنان ادامه دارد و اما برای چه کسی مرگ یک کارگر مهم است!؟
نفر بعدی کیست!؟