شناسه : 2092934


گفت:در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردی؟! گفتم:به علت سرما خوردگی شدید ، توفیق حضور نداشتم؟!

وبلاگ یادداشتها و خبرها نوشت :

کوشش

گفت:در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردی؟!

گفتم:به علت سرما خوردگی شدید ، توفیق حضور نداشتم؟!

گفت:حتما از طریق تلویزیون راهپیمایی شکوهمند یزد رو دیدی؟!

گفتم: هم یزد وهم شهرهای دیگر رو دیدم ؟!

گفت:در هنگام سخنرانی وزیر محترم دادگستری در جایگاه حضور افراد را مشاهده کردی؟!

گفتم:اتفاقا داشتم برای ستون گف و گف این شماره ی ندای عاشورا دنبال سوژه می گشتم ؟!

گفت:خب ، چه سوژه ای پیدا کردی؟!

گفتم:خیلی متعجب شدم از حضور برخی افرادی که در کنار تریبون و در جلوی جایگاه نشسته بودند و این در حالیست که ما در یزدشخصیت های بزرگ تر ، علما و فضلا و غیره داریم؟!

گفت:اتفاقا سوال من هم این بود که آیا مسوول روابط عمومی استانداری جایش در آن بالا و جلوی تریبون ،روی صندلی بود؟!

گفتم:من حتی اعتقاد دارم که معاونت محترم سیاسی هم باید در پشت سخنران مراسم ،آن هم بصورت ایستاده قرار می گرفت ؟!

گفت:چرا ایستاده؟!

گفتم:مردم از 8 صبح تا ظهر راهپیمایی کردند و در مقابل جایگاه در میدان امیرچقماق نیز ساعت ها بصورت ایستاده بودند ، پس بهتر بود برخی مسئولین به احترام مردم حداقل این یکساعت سخنرانی را بصورت ایستاده سپری می کردند ؟!

گفت:در برخی از شهرها که از طریق تلویزیون نشان داده شد ،مسئولین در کنار سخنران ایستاده بودند؟!

گفتم:مسئولین تازه کار ما باید بدانند که اگر امروز در جایگاهی قرار دارند به واسطه ی حضور و رای همین مردم به دولت تدبیر و امید است ؟!

گفت: درست میگی ، والا معلوم نبود همین آقایان امروز کجا بودند ؟!

گفتم : این حرکت بی احترامی به حضور با شکوه و عظیم مردمی بود ؟!

گفت : وقتی در برخی انتصاب ها شایسته سالاری نیست ، مدیریت ها نمی توانند به خوبی وظایف و جایگاه خود ومردم را بشناسند و وظایف خود را بخوبی انجام دهند ؟!

گفتم : چه عرض کنم ؟!....به شخصی گفتند با " کوش " جمله بساز ، گفت ؛ شلوارم کوش ؟ گفتند منظورمان " کوشش " است و یارو گفت ؛ شلوار من کوشش ؟به او توضیح دادند که منظورمان کوشش به معنی کار است و یارو گفت ؛ آهان ! حالا فهمیدم ،خب ! " شلوار کار من کوشش " ؟