شناسه : 21166830


صدالبته امامی که کوخ نشینی را بر کاخ نشینی و اشرافی گری ترجیح می دهد به مذاق کسانی که امروز گفتمان اسلام رحمانی را در پیش گرفته و با پشت کردن به سیره عملی امام راه امریکای جنایتکار و مستکبر را، راه پیشرفت و تعالی جامعه می دانند خوش نمی آید. کسانی که امروز در تریبون های خود دم از امام و روح بلند وی می زنند و شخصیت بزرگ او را در کلامت و جملات مبالغه امیز تفسیر می کنند، در عمل به اسم امام ضربه به راه و اهداف او می زنند.

وبلاگ جهان هستی نوشت:

عدم صیانت صحیح و بی‌توجهی به اصول و محکمات اندیشه امام نه تنها می‌تواند آثار زیانباری در مسیر انقلاب اسلامی و سلسله نسلهای بعد به بار بیاورد بلکه می‌تواند از جهت تاریخی بدعت‌های را در تاریخ اسلام و تشیع تثبیت نماید.
اگر امام به صورتی که بود به نسلهای بعدی منتقل نشود موجب خسارات جبران ناپذیر نگرشی خواهیم شد که نتیجه آن برداشت های شخصی و سلیقه ای از اندیشه ای است. درست آنچه امروز با ان مواجه هستیم، امام منهای غرب ستیزی، امام منهای اشرافی گری و ... در یک کلام امامی تئوریزه شده بر مبنای منافع شخصی و گروهی.

عدالت، معنویت، عقلانیت امام باید با هم منتقل شود. در غیر این صورت ممکن است فردی امام را یک عارف دین مدار ببیند و فرد دیگری امام را صرفا در اندیشه های انقلابی جست وجو کند. اگر از اندیشه، آرمانها و اهداف امام صیانت نشود ممکن است مسیر انقلاب اسلامی به یک دو راهی ختم شود و هم اکنون که رهبری حی بر راه امام اصرار می و‌رزند، عده‌ای مشغول این کار هستند و تلاش می نمایند مردم بین ارزش‌ها و آرمانهای جهانی انقلاب اسلامی و زندگی و رفاه مادی و توسعه اقتصادی یکی را انتخاب کنند برخی اصرار دارند که انقلاب اسلامی تثبیت و تمام شده است و آنچه اکنون در دست ما است صرفاً ‌جمهوری اسلام است. حال آنکه جمهوری اسلامی صرفاً‌ ماهیت حقوقی نظام است و محتوای و مظروف آن انقلاب اسلامی است. امام جمهوری اسلامی منهای محتوای اسلامی آن را خطرناک می‌دانست و لذا از آن خوف داشت و گوشزد می‌کرد که نباید به « جمهوری اسلامی اسمی» دل خوش کرد و آن را همان حکومت طاغوت می‌دانست. بنابراین باید شعارها، آرمانها و اهداف امام روشن و شفاف باشد و کسی حق ندارد بخشی از امام را کتمان یا پنهان و بخشی دیگر را برجسته نماید

ارائه هرگونه تفسیری از امام که با چهره و اهداف اولیه انقلاب اسلامی سازگار نباشد به الهام بخشی انقلاب اسلامی آسیب خواهد رساند. در سیره و اندیشه امام سازش ناپذیری موج می‌زند و در همه‌ی صحیفه امام یک جمله مثبت در آمریکا وجود ندارد بلکه دهها جمله نظیر «همه بدبختی‌های ما از آمریکاست»، «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم » و ... وجود دارد. اما در سالهای اخیر بارها تلاش شد به دکترین نه شرقی و نه غربی امام خدشه وارد شود. خاطراتی از توافق امام با حذف شعار علیه شوروی و مرگ بر آمریکا در حالی عنوان می‌شود که مکتوبات امام چیزی دیگر را نشان می‌دهد. « آمریکا از شوروی بدتر و شوروی از آمریکا بدتر و انگلیس از هر دو بدتر» نمونه‌ای از نگاه امام به سیاست نه شرقی و نه غربی است. برائت از مشرکین در حج که تا مرز کدورت‌های عمیق بین‌ ایران و سعودیها پیش رفت بر پایه تاکید و اصرار امام بر راهبرد وحدت جهان اسلام علیه جهانخواران بود. علاوه بر آن امام برای پیش‌گیری از این مسئله که اعلان و اقدام وی متفاوت معرفی نشود، به ملت اطمینان می‌دهد که اینگونه نیست: « کسی گمان نکند ما راه سازش با جهانخوران را نمی‌دانیم  اما هیهات که خادمان اسلام و سیراب شدگان کوثر عاشورا به ملت خود خیانت کنند و تن به مرگ ذلت بار دهند». این ادبیات اکنون در تاریخ انقلاب ثبت است. کم کاری‌ها در امر کار آمدی نظام و جمهوری اسلامی را نمی‌شود با دست درازی به آمریکا و عبور از امام حل کرد. آنان که راه امام را باور ندارند باید وصیت امام مبنی بر « قطع هم رگه‌های وابستگی» و « جشن سروری محرومان و مستضعفان علیه مستکبران» را دنبال نمایند. شرط آن فهم عمیق،‌ جهانی، ‌فرامادی، الهی و حقیقی از قیام امام است.

صدالبته امامی که کوخ نشینی را بر کاخ نشینی و اشرافی گری ترجیح می دهد به مذاق کسانی که امروز گفتمان اسلام رحمانی را در پیش گرفته و با پشت کردن به سیره عملی امام راه امریکای جنایتکار و مستکبر را، راه پیشرفت و تعالی جامعه می دانند خوش نمی آید. کسانی که امروز در تریبون های خود دم از امام و روح بلند وی می زنند و شخصیت بزرگ  او را در کلامت و جملات مبالغه امیز تفسیر می کنند، در عمل به اسم امام ضربه به راه و اهداف او می زنند.

امروز تبیین اندیشه های امام مهترین و کمترین کاری است که می توان برای زنده نگه داشتن راه او و تداوم حرکت نظام اسلامی انجام داد.


ابوالفضل دهقانی اشکذری