شناسه : 2499581


احساس امنیت روانی در تعاملات اجتماعی هدیه ای است که از دیگران دریافت می کنیم و در پرتو این احساس است که بستر مناسبی برای بروز توانمندی ها و ارضای نیاز های اجتماعی فراهم می گردد. نقطه ی شروع چنین احساسی و نیز شاخص های رفتاری آن متشکل از صدها و بلکه هزاران مهارت و ظرافت است که در بسیاری از موارد بصورت ناخودآگاه نقش خود را ایفا می کنند.گاهی غفلت از یک نکته کوچک و ظریف رفتاری ، هسته اولیه فقدان های بزرگی می شود که جبران آن بسیار مشکل و در برخی مواقع ناممکن می شود.

وبلاگ یادداشت های من درباره احمدآباد اردکان نوشت :

ذات انسان بر مدنیت او مبتنی است، ایفای نقش مدنیت نیز مستلزم آگاهی از اصول و قوائد آن است تا بتوان در یک تعامل اجتماعی هم اثر گذار بود و هم از دیگران اثراتی نیکو پذیرفت و آغاز این کار بر برقراری رابطه اجتماعی استوار است.

در پست هایی با عنوان " اصول شهروندی " قصد دارم تا گوشه ای از این اصول و قوائد را بیان کنم تا هم خود بتوانم از آن بهرهمند گردم و هم تمامی عزیزانی که این مطالب را می خوانند.

اما در این پست یک اصل را می گویم:

" زمانی که بهم میرسیم ابتدا سلام می کنیم "

" زود تر از فرد بزرگتر یا مقام بالاتر ، دست خود را برای دست دادن پیش نبرید زیرا دست دادن از بزرگتر یا مقام بالاتر می باشد."

پس نتیجه میگیریم که ابتدا سلام کرده ( معمولا در عرف می گویند کوچکتر به بزرگتر سلام نماید ) و هرگاه بزرگتر یا مقام بالاتر دست خود را جلو آورد به او دست می دهیم.