شناسه : 10195170


دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید . . .
 
دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید
 
آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید
 
اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید
 
گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید . . .
 
دلا کوی حسین عرش زمین است
 
مطاف و کعبه دل ها همین است
 
اگر خیل شهیدان حلقه باشند
 
حسین بن علی، آن را نگین است
 
دل ما در پی آن کاروان است
 
که از کرب و بلا، با غم روان است  
 
 
AKSGIF.IR تصاویر متحرک اربعین